Menu
thumbSakret

Projekti: Jēkabpils

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”
Meža iela 9, Jēkabpils

Projekta gads: 2010

Objekts: PII “Zvaniņš”, Meža iela 9, Jēkabpils

Izmantotie materiāli: SAKRET BK, BAK, PG, MRP, KS grunts, KS krāsa

Attēls0006

Dzīvojamā ēka Brīvības ielā 187, Jēkabpils

Projekta gads: 2018

Izmantotie produkti: SAKRET UG, BK, BAK, PG, SIP, ETICS sistēmas papildelementi.

Dzīvojamā ēka Brīvības ielā 19, Jēkabpils

Projekta gads: 2018

Izmantotie produkti: SAKRET UG, BK, BAK, PG, AP, ETICS sistēmas papildelementi.

Dzīvojamā ēka Rīgas ielā 199, Jēkabpils

Projekta gads: 2018

Izmantotie produkti: SAKRET UG, BK, BAK, PG, SIP, ETICS sistēmas papildelementi.

Aknīste, PII “Bitīte”, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

Projekta gads: 2012

Pasūtītājs: Aknīstes novada pašvaldība

Siltināšanas sistēmas izmantotie materiāli: SAKRET BK, BAK, PG, AP/B 2mm

1_1353578655 6_1353578699 3_1353578672

Aknīste, Aknīstes vidusskola, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

Projekta gads: 2012

Pasūtītājs: Aknīstes novada pašvaldība

Siltināšanas sistēmas izmantotie materiāli: SAKRET BK, BAK, PG, AP/B 2mm

4_1353579143 3_1353579133 1_1353579113

Krustpils Ev. Lut. Draudzes Baznīcas torņa restaurācija

Projekta gads: 2017.gads

Objekts: Rīgas ielā 211a, Jēkabpils

Izmantotie produkti: SAKRET TGW, HML-4,HML-1, SFP, LCC, KS-P, DP.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”
Meža iela 9, Jēkabpils

Projekta gads: 2009

Objekts: PII “Auseklītis”, Meža iela 9, Jēkabpils

Izmantotie produkti: SAKRET BK, BAK, PG, MRP, KS , FK, FKe, UG

Jekabpils_bernudarzs_meza_iela_9_2_1286281779

Back to Top