Menu
thumbSakret

AS SAKRET HOLDINGS informācija par koronavīrusa (COVID-19) ietekmi

Sakarā ar Baltijas valstīs noteikto ārkārtas stāvokli koronavīrusa (Covid-19) izplatības ierobežošanai, AS SAKRET HOLDINGS nodrošina virkni piesardzības un organizatoriskus pasākumus.

Sabiedrība, kā ierasts, nodrošina nepieciešamo produktu grupu ražošanu, pasūtījumu izpildi un piegādi tās klientiem un sadarbības partneriem, pilnībā apmierinot tirgus pieprasījumu.

Sabiedrības darbinieki, kuru darba specifika to pieļauj, strādā attālināti, bet ražošanas darbinieki un citi atbildīgie speciālisti sadalīti maiņās, tādējādi ierobežojot savstarpējo saskarsmi. Situācijas ikdienas uzraudzībai izveidota riska vadības grupa, kas atbildīga par aktuālās informācijas apkopošanu un papildus prasību ieviešanu. Atcelti visi ārvalstu komandējumi un darba braucieni.

Veikts izpētes process un notiek pastāvīga komunikācija ar piegādātājiem par riskiem izejvielu nodrošināšanā. Stratēģiski svarīgo izejvielu piegādēs problēmas nav konstatētas.

Ņemot vērā situācijas nenoteiktību saistībā ar koronavīrusa (Covid-19) tālāku izplatības gaitu un ilgumu, kā arī visu Baltijas valstu atbildīgo dienestu turpmāk pieņemtajiem preventīvajiem lēmumiem izplatības ierobežošanai, Sabiedrībai nav iespēju sniegt vērtējumu par ietekmi uz tās finanšu rādītājiem ilgtermiņā.

A. Ziedonis,
valdes loceklis
Mob. t.: +371 28459577

Back to Top
-->