Menu
Header

SAKRET iesāk saules parka izveidi!

AS “Sakret Holdings” (turpmāk “Sakret”) 26. oktobrī – Pasaules ilgtspējas dienā – uzsāk nozīmīgu projektu uzņēmuma ilgtspējas mērķu īstenošanā – saules paneļu parka izveidi uzņēmuma ražošanas teritorijā Stopiņu pagastā.

No saules paneļiem iegūto zaļo enerģiju uzņēmums izmantos ražošanas vajadzībām, šim nolūkam nodrošinot līdz 50% nepieciešamās elektroenerģijas. Projektā plānots ieguldīt 250 000 eiro, un to iecerēts pabeigt 2024. gada pavasarī.

Būvmateriālu ražošana ir energoietilpīgs process, tāpēc “Sakret” regulāri strādā pie ilgtspējīgiem risinājumiem. Viens no tiem ir saules paneļu uzstādīšana. Paredzams, ka 518 uzstādītie saules paneļi saražos vidēji 256 tūkst. kWh gadā. Iegūtā elektroenerģija nosegs gandrīz pusi no ražošanai nepieciešamā daudzuma, tādējādi mazinot vajadzību pēc citiem, dabai mazāk draudzīgiem energoresursiem. Vienlaikus šis ir arī veids, kā ierobežot ražošanas procesa ietekmi uz vidi.

“Būvmaisījumu ražošanai ir sezonāls raksturs, proti, lielākie apjomi tiek saražoti tieši vasarā, kad ir arī visvairāk saules gaismas. Līdz ar to tas ir racionāls solis – izmantot sezonalitāti savā labā un ņemt talkā saules enerģiju,” norāda “Sakret” padomes priekšsēdētājs Andris Vanags. “Projekta uzsākšanas datums – Pasaules ilgtspējas diena – nav nejaušs. ”Sakret” jau kopš darbības pirmsākumiem 2003. gadā ir ievērojis šos principus, piemēram, izmantojot vietējo produkciju un pārstrādātus materiālus. Šogad sperti divi sevišķi nozīmīgi soļi. Sākotnēji  izstrādājām uzņēmuma pirmo ilgtspējas pārskatu, kas ļauj kompleksi izvērtēt mūsu darbu un plānot tālāko attīstību. Otrs solis, kas izriet no pārskatā iekļautajiem energoefektivitātes pasākumiem, ir šodien uzsāktā saules paneļu uzstādīšana.”

Saules paneļu parka uzstādīšanu realizē AS “Latvenergo”. Projektu plānots finansēt gan no uzņēmuma līdzekļiem, gan ar attīstības finanšu institūcijas “Altum” finansējuma palīdzību Atjaunošanas un noturības mehānisma ietvarā #NextGenerationEU.

“Ilgtspējīga attīstība ir nevis nākotnes vīzija, bet jau patlaban izmērāms uzņēmuma ekonomiskais ieguvums. Klienti, sadarbības partneri un investori pamana, izvēlas un novērtē tos, kuri strādā ne tikai efektīvi, bet arī atbildīgi pret vidi. Tādēļ lepojamies, ka mēs, “Latvenergo”, savas zināšanas un pieredzi zaļajā enerģētikā varam dalīt ar “Sakret”, kas arī ir nacionāls uzņēmums. Šis ir piemērs, kā labākajā veidā nodrošināt energoneatkarību, izmantot vietējos atjaunīgos resursus un audzēt kapitāla vērtību Latvijā. Katra šeit “Elektrum” uzstādīto saules paneļu saražotā enerģijas vienība ir ieguvums uzņēmumam, sabiedrībai, videi un valstij,” uzsver Mārtiņš Čakste, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: “Lai atbalstītu ilgtspējas projektu ieviešanu, ir pieejamas dažādas ALTUM programmas. “Sakret” ir lielisks piemērs uzņēmuma mērķtiecīgai virzībai uz paša ražotu zaļo elektroenerģiju, samazinot tās izmaksas, uzņēmuma CO2 pēdu un stiprinot savu energoneatkarību ar pieejamajiem valsts atbalsta instrumentiem. “Sakret” projektā plānotais kapitāla atlaides apjoms no ES Atveseļošanas fonda resursiem ir 55 000 eiro. Tā ir nozīmīga investīciju projekta daļa, kas būtiski uzlabo tā atmaksāšanos. Latvijā strauji mainās attieksme pret energoefektivitāti un ilgtspēju kopumā. Nostiprinās pārliecība, ka nākotne pieder tiem uzņēmumiem, kas spēj pelnīt atbildīgi un vienlaikus būt efektīvi un konkurētspējīgi.”

“Sakret” saules paneļu parks atradīsies uzņēmuma teritorijā Rumbulā, Ropažu novadā. Tā platība mērāma 7000 m2.

 

Back to Top
-->